Focus op groene
 infrastructuur

Certificaten

Certificaten

Kwaliteit is een belangrijke factor bij dbg infra. Door onze werknemers wanneer nodig op te leiden of om te scholen houden wij onze kennis en kwaliteit op pijl. Om ons te onderscheiden op het gebied van kwaliteit en veiligheid zijn wij  SEB, NEN-EN-ISO 9001 : 2015 en VCA** gecertificeerd.

ISO 9001:2015

De ISO 9001-norm is een van de documenten van de ISO 9000-“familie” van ISO. Het is niet de bedoeling van deze norm om uniformiteit van kwaliteitssystemen af te dwingen. ISO 9001 kan gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. Daarnaast vormen de eisen met elkaar goede aanknopingspunten voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem.

ISO 9001 wordt ook wel als volgt versimpeld weergegeven:

zeg wat je doet
doe wat je zegt
bewijs het

SEB

Sinds 1993 is voor de bestratingbranche een erkenningsregeling tot stand gekomen: Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf, kortweg: SEB. Bedrijven die door deze stichting als erkend bestratingbedrijf zijn gecertificeerd, voldoen continue aan een hoge standaard. Deze standaard is een reflectie van de landelijke normen voor bestratingwerken, regels over beroepskwalificaties van uitvoerend personeel en het stipte naleven van arbeidsomstandigheden (VCA).

Juist het feit dat deze standaard is opgesteld in samenwerking met verschillende partijen, waaronder opdrachtgevers zoals overheden, heeft geleid tot een praktisch en herkenbaar eisenniveau en eisenpakket. Aangezien de door de SEB erkende bedrijven periodiek door onafhankelijke auditoren op deze eisen worden gecontroleerd, mag men stellen dat sprake is van een objectieve standaard. Een standaard die uitmondt in een hoge intrinsieke kwaliteit, die in de dagelijkse praktijk misschien wel meer betekenis heeft dan de managementcertificering op basis van ISO 9001. Zeker is dat de meerwaarde van SEB aantoonbaar ligt in de voor de markt doorzichtige structuur van aantoonbare kwaliteit van straatwerk. Voorts verschaft de regeling diezelfde markt direct inzicht in bedrijven die kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan.

De SEB is een stichting waarbij deelnemers zijn aangesloten, die zich willen onderscheiden ten aanzien van de kwaliteit van hun werk en bedrijf. De SEB-deelnemers hebben maatstaven aangelegd voor arbeidsomstandigheden, alsook de opleiding en vakbekwaamheid van de medewerkers. Na toekenning van het predikaat ‘Erkend bestratingsbedrijf’ moet blijvend voldaan worden aan de verplichtingen, die de erkenningsregeling inhoudt, waaronder het onderwerpen aan jaarlijkse audit, uitgevoerd door onafhankelijke auditoren.
De SEB is de onafhankelijke instelling die voor partijen in de markt op verzoek audits kan verrichten of optreden als mediator of getuigendeskundige met betrekking tot straatwerk.

VCA**

Steeds vaker wordt op locaties het VCA certificaat verplicht gesteld. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal (dodelijke) ongelukken te verminderen. De organisatie is kritisch onder de loep genomen: een organisatie is immers zo goed als de mensen die er werken. Na een half jaar intensief werken hebben we een systeem ontwikkeld dat middels een externe audit getest kon worden. EBN certification, aangesloten bij de Raad van Accreditatie (RvA), heeft ons systeem getoetst. Na bestudering van het systeem, het beantwoorden van vragen, en een projectbezoek, kwam de auditor tot de conclusie dat dbg infra voldoet aan alle eisen van VCA**2015/5.1 & ISO 9001:2015

Contactformulier